bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 31

Jistě žeť k Bohu silnému raději toto mluveno býti má: Ponesuť, nezruším.