bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 32

Mimo to, nevidím-li čeho, ty vyuč mne; jestliže jsem nepravost páchal, neučiním toho víc.