bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 36

Ó by zkušen byl Job dokonale, pro odmlouvání nám jako lidem nepravým,