bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 4

Soud sobě zvolme, a vyhledejme mezi sebou, co by bylo dobrého.