bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 5

Nebo řekl Job: Spravedliv jsem, a Bůh silný zavrhl při mou.