bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 6

Své-liž bych pře ukrývati měl? Přeplněna jest bolestí rána má bez provinění.