bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 7

Který muž jest podobný Jobovi, ješto by pil posměch jako vodu?