bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 8

A že by všel v tovaryšství s činiteli nepravosti, a chodil by s lidmi nešlechetnými?