bible
bible

Kniha Jobova kapitola 34 verš 9

Nebo řekl: Neprospívá to člověku líbiti se Bohu.