bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 1

Jemuž odpovídaje Elifaz Temanský, řekl: