bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 10

Řvání lva a hlas lvice a zubové mladých lvíčat setříni bývají.