bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 11

Hyne lev, že nemá loupeže, a lvíčata mladá rozptýlena bývají.