bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 12

Nebo i tajně doneslo se mne slovo, a pochopilo ucho mé něco maličko toho.