bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 14

Strach připadl na mne a lekání, kteréž předěsilo všecky kosti mé.