bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 15

Duch zajisté před tváří mou šel, tak že vlasové vstávali na těle mém.