bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 17

Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, kterýž ho učinil?