bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 18

Ano mezi služebníky jeho není dokonalosti, a při andělích svých zanechal nedostatku.