bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 19

Čím více při těch, kteříž bydlejí v domích hliněných, jejichž základ jest na prachu, a setříni bývají snáze než mol.