bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 2

Počneme-li mluviti s tebou, neponeseš-liž toho těžce? Ale kdož by se zdržeti mohl, aby neměl mluviti?