bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 20

Od jitra až do večera stíráni bývají, a kdož toho nerozvažují, na věky zahynou.