bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 21

Zdaliž nepomíjí sláva jejich s nimi? Umírají, ale ne v moudrosti.