bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 3

Aj, učívals mnohé, a rukou opuštěných jsi posiloval.