bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 4

Padajícího pozdvihovals řečmi svými, a kolena zemdlená jsi zmocňoval.