bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 5

Nyní pak, jakž toto přišlo na tebe, těžce to neseš, a jakž tě dotklo, předěšen jsi.