bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 6

Nebylo-liž náboženství tvé nadějí tvou, a upřímost cest tvých očekáváním tvým?