bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 7

Rozpomeň se, prosím, kdo jest kdy nevinný zahynul? Aneb kde upřímí vyhlazeni jsou?