bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 8

Jakož jsem já vídal ty, kteříž orali nepravost, a rozsívali převrácenost, že ji i žali.