bible
bible

Kniha Jobova kapitola 4 verš 9

Od dchnutí Božího hynou, a duchem prchlivosti jeho v nic obracíni bývají.