bible
bible

Kniha Jobova kapitola 8 verš 11

Zdali roste třtí bez bahna? Roste-liž rákosí bez vody?