bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 100 verš 1

Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země.