bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 100 verš 4

Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho.