bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 100 verš 5

Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho.