bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 1

Žalm Davidův. O milosrdenství a soudu zpívati budu, tobě, ó Hospodine, žalmy budu zpívati.