bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 2

Opatrně se míti budu na cestě přímé, až přijdeš ke mně; choditi budu ustavičně v upřímnosti srdce svého i v domě svém.