bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 3

Nepředstavímť sobě před oči věci nešlechetné; skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepřichytíť se mne.