bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 4

Srdce převrácené odstoupí ode mne, zlého nebudu oblibovati.