bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 5

Škodícího jazykem bližnímu svému tajně, tohoť vytnu; očí vysokých a mysli naduté nikoli nebudu moci trpěti.