bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 6

Oči mé na pravdomluvné v zemi, aby sedali se mnou; kdož chodí po cestě upřímé, tenť mi sloužiti bude.