bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 101 verš 7

Nebude bydliti v domě mém činící lest, a mluvící lež nebude míti místa u mne.