bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 11

Kdo mne uvede do města hrazeného? Kdo mne zprovodí až do Idumejské země?