bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 12

Zdali ne ty, ó Bože, kterýž jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, ó Bože, s vojsky našimi?