bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 13

Uděliž nám pomoci proti nepříteli, nebo marná jest pomoc lidská.