bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 2

Hotovo jest srdce mé, Bože, zpívati a oslavovati tě budu, také i sláva má.