bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 4

Slaviti tě budu mezi lidmi, Hospodine, a tobě žalmy prozpěvovati mezi národy.