bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 5

Nebo nad nebesa větší jest milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.