bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 7

Ať jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávejž je pravicí svou, a vyslyš mne.