bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 8

Bůh mluvil skrze svatost svou; veseliti se budu, že budu děliti Sichem, a údolí Sochot že rozměřím.