bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 108 verš 9

Můjť jest Galád, můj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda učitel můj.