bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 11 verš 1

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?