bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 11 verš 3

Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?